Nguyễn Mạnh Tuấn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Nguyễn Mạnh Tuấn

Điện thoại: 0902 585 286

Đoàn Luật sư: Đoàn Luật sư Hà Nội

Thẻ luật sư số: 6473/LS

Chứng chỉ hành nghề số: 7317/TP/LS-CCHN

Tên tổ chức: Công ty Luật Minh Gia

2. Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chuyên môn chủ yếu luật sư Tuấn đảm nhiệm là Tham gia tố tụng các vụ án Hình sự, vụ án Dân sự, vụ án Kinh doanh - Thương mại, ngoài ra luật sư Tuấn thực hiện tư vấn pháp luật trong lĩnh vực Doanh nghiệp trong nước – doanh nghiệp có vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư, Tư vấn pháp luật Dân sự, Kinh doanh – Thương mại, tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ, Đàm phán và giải quyết tranh chấp… 

3. Quá trình đào tạo

Cử nhân luật tại Đại học Luật Hà Nội;

Chứng chỉ Khoá Đào tạo Nghề Luật sư, Học viện Tư pháp;

Chứng chỉ hành nghề luật sư số 7317/CCHN/BTP do Bộ Tư pháp cấp;

Thẻ Luật sư số 6473/LS do Liên Đoàn Luật sư Việt Nam cấp;

Chứng chỉ đào tạo về Pháp luật và Nghiệp vụ Sở hữu trí tuệ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

4. Quá trình công tác

Trước khi thành lập Công ty Luật Minh Gia, Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn đã tham gia làm việc, quản lý và hành nghề luật sư tại một số công ty, văn phòng luật sư như:

Văn phòng Luật sư PGVN;

Công ty Tư vấn Luật Đại Việt;

Công ty Luật S & B;

Công ty Luật Khánh Minh

5. Liên hệ

Luật sư: Nguyễn Mạnh Tuấn 

Điện thoại: 0902 585 286

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà vp 167 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: tuan.ls@luatminhgia.vn    /  luatsu@luatminhgia.vn