Nguyễn Thanh Tùng

Mục lục

1. giới thiệu

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 0913586658

Đoàn luật sư: Hà Nội

Tên tổ chức: VPLS Phạm Hồng Hải và Cộng sự

2. lĩnh vực hoạt động

- Hoạt động tư vấn pháp luật: Dân sự, Hình sự, Đất Đai, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp luật về kinh doanh thương mại... Các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho những đối tượng chính sách.

- Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự, Dân sự, vụ án Hành chính, Tranh chấp lao động, Tranh chấp về kinh doanh thương mại, Tranh chấp hợp đồng dân sự, Tranh chấp về quyền sử dụng đất….

- Đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong tố tụng như nhận làm người đại diện cho nguyên đơn hoặc bị đơn hoặc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án tranh chấp dân sự; Đại diện cho người bị hại trong vụ án hình sự.

- Đại diện ngoài tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật như đại diện khách hàng thực hiện thương lượng ký kết hợp đồng, đại diện theo ủy quyền để giải quyết một số thủ tục hành chính….

3. thông tin liên hệ

Họ và Tên: Luật sư Nguyễn Thanh Tùng

Địa chỉ: Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 04-38313952 / 0913586658

Email: luatsuthanhtung@gmail.com