Phạm Kỳ Dương

Mục lục

1. Giới thiệu

Luật sư: Phạm Kỳ Dương

Đoàn luật sư: T.p Hà Nội

Tổ chức: Công ty Luật The Light

2. Trình độ học vấn

Học viện tư pháp 3.1

Đại học Luật Hà Nội

3. Lĩnh vực hoạt động

Hơn 15 năm kinh nghiệm tranh tụng tại Toà án các vụ án Hình sự, Dân sự, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân gia đình, Lao động... Tư vấn pháp luật trực tiếp hoặc bằng văn bản cho các tổ chức, cá nhân về hợp đồng và giải quyết các tranh chấp liên quan đến hợp đồng. Tư vấn làm sổ đỏ, tư vấn pháp luật về đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai. Thu hồi công nợ, tư vấn thu hồi nợ xấu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

4. Thông tin liên hệ

Họ và tên: Phạm Kỳ Dương

Địa chỉ: 22 D Giảng võ, Đống Đa, Hà Nội, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04-39712906 / 0986506668

Email: luatsuphamkyduong@yahoo.com.vn