Trương Quốc Hòe

Mục lục

1. Giới thiệu chung

- Từng học khoa kinh tế ngân hàng - Đại học kinh tế quốc dân

- Sau này bằng cử nhân Đại học luật Hà Nội

- Đã bảo vệ thành công những vụ án nổi tiếng như: Vụ 194 Phố Huế, Công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Hưng...

- Thành tích:

+ Năm 2011 nhận bằng khen của Sở tư pháp TP Hà Nội đạt thành tích xuất xắc trong bổ tợ tư pháp

+ Năm 2012 nhận bằng khen của Ủy ban nhân dân TP hà Nội đạt thành tích xuất xắc trong bổ tợ tư pháp

2. Thông tin liên hệ

Chức vụ: Trưởng văn phòng luật sư Interla
Tổ chức hành nghề: Văn phòng luật sư Interla
Điện thoại: 0982169599
Email: luatsutruongquochoe.interla@gmail.com