Lê Huy Quang

Mục lục

1. Giới thiệu

Luật sư- Thạc sĩ luật học: Lê Huy Quang

Đoàn luật sư: T.p Hà Nội

Tổ chức: Giám đốc điều hành Công ty Luật The Light

2. Lĩnh vực hoạt động

Luật sư Lê Huy Quang là luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, kinh tế, hôn nhân gia đình.

3. Quá trình công tác

Trước khi là thành viên sáng lập – Giám đốc điều hành Công ty Luật The Light, Luật sư Lê Huy Quang đã từng giữ nhiều cương vị quản lý trong các công ty Luật:

Từ năm 2003 – 2006 Phó trưởng/ trưởng Văn phòng đại diện – Văn phòng Luật sư số VII.

Từ năm 2006 – 2014 Giám đốc điều hành công ty Luật hợp danh Danzko.

Từ năm 2014 – 2015. Từ tháng 05/ 2015 – Giám đốc điều hành Công ty Luật The Light.