YkVN Law

Mục lục

1. Giới thiệu

YKVN là công ty luật Việt Nam có phạm vi hoạt động tư vấn đa dạng ở cả trong nước và quốc tế. Với hai văn phòng hoạt động trong một hệ thống thống nhất tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh, YKVN gần đây mở thêm văn phòng tại Singapore để tiếp tục mở rộng hoạt động tư vấn trong các giao dịch quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia của YKVN có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng. Các luật sư của YKVN tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, vụ kiện và giải quyết tranh chấp phức tạp, và là những luật sư có kinh nghiệm hàng đầu tại Việt Nam về tư vấn và tranh tụng có yếu tố nước ngoài. Các luật sư của YKVN đã từng tư vấn cho Chính Phủ Việt Nam, các tổ chức tài chính quốc tế (như Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB), Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Malaysia (Malaysian Eximbank) và Công Ty Tài Chính Quốc Tế (IFC)), các ngân hàng thương mại quốc tế (như Citibank, Fortis Bank, ANZ Investment Bank, Chinfon Bank, Bank of America và Credit Lyonnais), các công ty đa quốc gia hoạt động tại Việt Nam (như Procter & Gamble, Diethelm, Aventis, Sampoerna và ExxonMobil), các ngân hàng quốc doanh lớn của Việt Nam (như Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam, Ngân Hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam, Ngân Hàng Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam), các doanh nghiệp nhà nước lớn (như Tổng Công Ty Hàng Không Việt Nam, Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam và Tổng Công Ty Thép Miền Nam) và các hiệp hội kinh doanh (như Hiệp Hội Chế Biến và Xuất Khẩu Thuỷ Sản Việt Nam (VASEP)).

Là một công ty luật hoạt động trong một hệ thống thống nhất chặt chẽ, YKVN luôn chú trọng xây dựng và bồi dưỡng các nguồn lực cần thiết để phát triển vững mạnh và không ngừng các dịch vụ với chất lượng cao phục vụ cho khách hàng trong và ngoài nước. Các văn phòng của YKVN tại Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh và Singapore cùng sử dụng một hệ thống thư viện thống nhất với các thiết bị liên lạc và truyền dẫn điện tử, cho phép các luật sư cùng nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng một cách hiệu quả và kịp thời.

YKVN với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực trong nước và quốc tế của mình luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất ở Việt Nam và nước ngoài.

2. Lĩnh vực hoạt động

YKVN được công nhận là hãng luật hàng đầu về tài trợ dự án và ngân hàng, đầu tư nước ngoài, mua bán & sáp nhập công ty, tranh tụng, các giao dịch bất động sản, thuế và thương mại quốc tế. Chúng tôi còn đại diện và tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến chứng khoán, sở hữu trí tuệ, viễn thông, xây dựng và lao động.

YKVN chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực sau:

Tài Trợ Mua hoặc Tạo Lập Tài Sản Lao Động

Tư Vấn Về Hoạt Động Ngân Hàng Tranh Tụng

Tài Trợ Ngân Hàng và Tài Trợ Dự Án Mua Bán, Sáp Nhập và Tái Cơ Cấu DN

Thị Trường Vốn/Chứng Khoán Bất Động Sản

Xây Dựng/EPC Viễn Thông

Đầu Tư Nước Ngoài

Sở Hữu Trí Tuệ

Ngoại Thương và Thuế

Ngoài ra, YKVN luôn sẵn sàng phát triển những lĩnh vực chuyên môn khác nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng hoà nhập và thích ứng với sự phát triển của thị trường năng động và nhiều chuyển biến tại Việt Nam và trên thế giới.

3. Giải thưởng

YKVN được quốc tế công nhận là một công ty luật hàng đầu tại Việt Nam và đã nhận các giải thưởng quốc tế sau:

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2004 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế (International Financial Law Review) -- đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một công ty luật Việt Nam;

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2005 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế (International Financial Law Review) trong năm thứ hai liên tiếp;

Danh hiệu "Vụ Việc Tiêu Biểu Về Tài Sản Và Tài Chính Công Ty Của Năm" (Asset & Corporate Finance Deal of the Year) 2005 của Tạp Chí Ngành Luật Châu Á (Asian Legal Business);

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Về Giao Dịch Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2005 của Tạp Chí Ngành Luật Châu Á (Asian Legal Business) -- đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một công ty luật Việt Nam;

Danh hiệu "Giao Dịch Của Năm" (Deal of the Year) 2006 của Tạp Chí Luật Sư Châu Á (Asian Counsel) -- đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một công ty luật Việt Nam;

Danh hiệu "Giao Dịch Của Năm" (Deal of the Year) 2007 của Tạp Chí Luật Sư Châu Á (Asian Counsel) -- đây là lần thứ hai danh hiệu này được trao cho YKVN;

Danh hiệu "Người Tuyển Dụng Lao Động Được Lựa Chọn" (Employer of Choice) 2007, 2008 và 2009 của Tạp Chí Ngành Luật Châu Á trong ba năm liên tiếp;

Danh hiệu "Giao Dịch Của Năm" (Deal of the Year) 2008 của Tạp Chí Luật Sư Châu Á (Asian Counsel) -- đây là lần thứ ba danh hiệu này được trao cho YKVN;

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2009 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế -- đây là lần thứ ba danh hiệu này được trao cho YKVN;

Danh hiệu "Giao Dịch Tiêu Biểu Về Nợ Và Chứng Khoán Liên Quan Đến Cổ Phần Của Năm" (Debt and Equity-linked Deal of the Year) 2010 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế (International Financial Law Review) -- đây là lần đầu tiên danh hiệu này được trao cho một công ty luật Việt Nam;

Danh hiệu "Giao Dịch Của Năm" (Deal of the Year) 2010 của Tạp Chí Luật Sư Châu Á (Asian Counsel) -- đây là lần thứ tư danh hiệu này được trao cho YKVN;

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2010 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế -- đây là lần thứ tư danh hiệu này được trao cho YKVN; và

Danh hiệu "Công Ty Luật Quốc Gia Trong Năm" (National Law Firm of the Year) 2011 của Tạp Chí Luật Tài Chính Quốc Tế -- đây là lần thứ năm danh hiệu này được trao cho YKVN.

Danh hiệu hãng luật của năm 2012.