DUCQUANG LAWFIRM

Mục lục

1. Giới thiệu

Thành lập với tôn chỉ : “Loại trừ rủi ro - Khẳng định danh tiếng”, Văn phòng luật sư Đức Quang cung cấp các dịch vụ pháp lý, tư vấn pháp luật cho cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hợp tác chặt chẽ với nhiều tổ chức hành nghề trong và ngoài nước, Văn phòng chúng tôi đã và đang tư vấn chuyên sâu, hiệu quả cho nhiều khách hàng để triển khai các dự án đầu tư, chiến lược kinh doanh tại thị trường Việt Nam và nước ngoài.

Kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng chuyên môn, sự tâm huyết với nghề của đội ngũ luật sư, chuyên gia Văn phòng luật sư Đức Quang đã xây dựng nên danh tiếng của một tổ chức xã hội nghề nghiệp hàng đầu không chỉ tại Việt Nam mà đối với cả môi trường pháp lý quốc tế.

Luôn tìm kiếm giải pháp sáng tạo và hiệu quả để loại trừ rủi ro cho những vấn đề, thách thức mà khách hàng gặp phải là tiêu chí hành nghề của Văn phòng luật sư Đức Quang.

2. Dịch vụ

Tư vấn, dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, dự án trong nước và ngoài nước.

Tư vấn, dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Thành lập, chia tách, sáp nhập, bổ sung ngành nghề đăng kí kinh doanh, giải thể, phá sản doanh nghiệp, xử lý tranh chấp nội bộ trong các doanh nghiệp…

Tư vấn, dịch vụ pháp lý về giải pháp tài chính trong các lĩnh vực: kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu, chứng khoán, chuyển nhượng vốn tài chính, kế toán, thuế, ngân hàng, bảo hiểm ….. Tư vấn các giải pháp tài chính hữu hiệu để củng cố và hoàn thiện hoạt động của doanh nghiệp như: Cấu trúc hệ thống tài chính; cơ cấu các khoản nợ vay ngân hàng, tổ chức tín dụng khác; đầu tư tài chính ( chứng khoán, góp vốn, mua bán cổ phần, liên doanh liên kết trong các hoạt động đầu tư…).

Tư vấn pháp luật, đại diện sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Tư vấn pháp luật về lao động và việc làm, chế độ chính sách cho người lao động.

Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính quốc tế, ngân hàng…

Tư vấn pháp luật, dịch vụ liên quan đến bất động sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên, khoáng sản…

Tư vấn pháp luật đối với các hoạt động hợp tác giáo dục và đào tạo trong và ngoài nước.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan hoạt động về bưu chính viễn thông, văn hoá thông tin, du lịch, thể thao.

Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến tư pháp như: Quốc tịch, nuôi và nhận nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Tham gia các hoạt động nghiên cứu pháp lý, các dự án hỗ trợ phát triển hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, cải cách tư pháp, hành chính…

Tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, hôn nhân gia đình, tranh chấp kinh doanh thương mại …

Tham gia các hoạt động tố tụng về trọng tài thương mại.

Đại diện ngoài tố tụng trong các giao dịch cho cá nhân, pháp nhân.

Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác...