Phạm Kỳ Dương

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Luật sư Phạm Kỳ Dương

Điện thoại:(84 - 08) 0986506668

Thẻ luật sư: 7562/LS

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: Công ty Luật The Light

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Kỳ Dương

Địa chỉ:Số 299 Cầu Giấy, Q Cầu Giấy, Tp Hà Nội.

Điện thoại:(84 - 08) 0986506668

Email:luatsuphamkyduong@yahoo.com.vn

Có thể bạn quan tâm