Võ Đình Đức

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Võ Đình Đức

Điện thoại:0966997547

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: Công ty Luật HD Đông Nam Á

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Võ Đình Đức

Địa chỉ:Công ty Luật HD Đông Nam Á, 76, Cù Chính Lan, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại:0966997547

Email:lsduc.sealaw@gmail.com