Vũ Đình Thụ

Mục lục

1. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Vũ Đình Thụ (4098 )

Điện thoại: 04.35656858 - 0904431499

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐÔNG NAM Á

2. Lĩnh vực hoạt động

1 Tư vấn luật và dịch vụ doanh nghiệp,sở hữu trí tuệ

2 Đại diện truy thu nợ - chuyên nghiệp

3 Đào tạo tập tuấn huấn luyện pháp luật

4 Bào chữa bảo vệ quyền lợi ích trong các vụ án hình sự kinh tế thương mại, lao động, hành chính...

5 Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng: người nghèo, người chưa thành niên, đối tượng chính sách khác trong lĩnh vực:

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Vũ Đình Thụ

Địa chỉ: P101 A10 Tổ 36 Phương Khương Trung - Thanh Xuân - Hà nội

Điện thoại: 04.35656858 - 0904431499

Email:dinhthuluatsu@yahoo.com.vn