Đỗ Minh Phương

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đỗ Minh Phương (1004 )

Điện thoại:(84 - 04) 366 26 080

Thẻ luật sư: 4726/Ls

Chứng chỉ ngành nghề số: 2581/CCHN

Đoàn luật sư: 01. T.P HÀ NỘI

Tên tổ chức: TT TVPL HIỆP HỘI DNVVN HÀ NỘI - VPLS GIA YÊN & CỘNG SỰ

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đỗ Minh Phương

Địa chỉ:9-P8 phường Tương mai, quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại:(84 - 04) 366 26 080

Email:attorneyphuong@yahoo.com