Đỗ Trúc Lâm

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đỗ Trúc Lâm (738 )

Điện thoại:098.445.3801

Thẻ luật sư: 9331/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 10886/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 02. T.P HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức: Công ty Luật TNHH ABP

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tư vấn pháp luật. - Soạn thảo các loại hợp đồng, di chúc, đơn, giấy tờ khác,...

- Thực hiện dịch vụ hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, đăng ký doanh nghiệp,...

- Tham gia tố tụng với tư cách Luật sư bào chữa trong vụ án hình sự; Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thương mại, hành chính,...

- Đại diện ủy quyền tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, lao động, thương mại,...

* Cung cấp dịch vụ pháp lý cho tổ chức, cá nhân ở tất cả các tỉnh thành trong toàn quốc.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đỗ Trúc Lâm

Địa chỉ:Đường Nguyễn Hiền, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:098.445.3801

Email:truclam1211luatsu@gmail.com