Bùi Việt Tú

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Bùi Việt Tú

Điện thoại:http://danhbaluatsu.com

Thẻ luật sư: 6384/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 7859/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 02. T.P HỒ CHÍ MINH

Tên tổ chức:SaigonCounsel

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Bùi Việt Tú

Địa chỉ:Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:http://danhbaluatsu.com

Email:vum78@yahoo.com