Đặng Văn Tâm

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: ĐẶNG VĂN TÂM

Điện thoại:(+84)0935050178

Thẻ luật sư: 6167/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 7561/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 03. T.P ĐÀ NẴNG

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:ĐẶNG VĂN TÂM

Địa chỉ:468 Nguyễn Tri Phương, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại:(+84)0935050178

Email:vantam.dang@yahoo.com