Bạch Đằng

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: BẠCH ĐẰNG

Điện thoại:031-3530133

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 04. T.P HẢI PHÒNG

Tên tổ chức: BẠCH ĐẰNG

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Lao Động - Kế toán và Thuế

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ:5A KỲ ĐỒNG, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại:031-3530133

Email:luatsudongnama@yahoo.com