Vương Thị Việt Nga

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vuơng Thị Việt Nga

Điện thoại:O939698368 - 0918973315 - 07103512368

Thẻ luật sư: 5436/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6908/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 05. T.P CẦN THƠ

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VƯƠNG VIỆT NGA

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Vuơng Thị Việt Nga

Địa chỉ:Số 2 đường 1A Khu Dân Cư, Khu vực 7, P An Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ

Điện thoại:O939698368 - 0918973315 - 07103512368

Email:V.NGAVUONGLAW@GMAIL.COM