Phúc Tiên

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phúc Tiến

Điện thoại:071-763256

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 05. T.P CẦN THƠ

Tên tổ chức: CTY LUẬT TNHH PHÚC TIẾN

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Dân sự - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Phúc Tiến

Địa chỉ:3 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.CÁI KHẾ, Q.NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ, , , TP. Cần Thơ

Điện thoại:071-763256

Email:luatsudongnama@yahoo.com