Phạm Quốc Doanh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: PHẠM QUỐC DOANH

Điện thoại: 0989 103 568

Thẻ luật sư: 6735/LS do Liên đoàn Luật sư ViệtNamcấp

Chứng chỉ ngành nghề số: 8405/TP/LS - CCHN do Bộ tư pháp cấp

Đoàn luật sư: 07. BÀ RỊA VŨNG TÀU

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ KHANG CHÍNH

2. Lĩnh vực hoạt động

1. Tư vấn luật & dịch vụ doanh nghiệp

2. Đại diện sở hữu trí tuệ

3. Đại diện truy thu nợ - chuyên nghiệp

4. Đào tạo, tập huấn, phổ biến pháp luật

5..Điều tra. Xác minh thu thập chứng cứ

6. Bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích trong các vụ án: hình sự, dân sự, kinh tế/thương mại, lao động, hành chính...

7. Trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng: người nghèo, người chưa thành niên, đối tượng chính sách khác trong lĩnh vực:

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: PHẠM QUỐC DOANH

Địa chỉ:07 Yên Bái, Phường 4, TP.Vũng Tàu, tỉnh BR - VT

Điện thoại: 0989 103 568

Email:phamquocdoanh