Văn phòng Luật sư Thành Vinh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên tổ chức : VPLS Thành Vinh

Điện thoại: 038-587757

Đoàn luật sư: 42. Nghệ An.

Tên tổ chức: VPLS Thành Vinh

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Doanh nghiệp - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế

3. Thông tin liên hệ

Văn phòng/ tổ chức : VPLS Thành Vinh

Địa chỉ: 111 Đinh Công Tráng - TP.Vinh - Nghệ An, , Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038-587757

Email: luatsudongnama@yahoo.com