Phan Quang Chung

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phan Quang Chung

Đoàn luật sư: Phú Thọ

Tên tổ chức: Luật sư Tài

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phan Quang Chung

Địa chỉ: Phòng 202 số nhà 16 đường Hoà Phong, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Email: luatsudongnama@yahoo.com