Bùi Trọng Hiến

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: BÙI TRỌNG HIỂN

Điện thoại:(84 - 08) 38.552.548 ; (84 - 08) 35.010.948

Thẻ luật sư: 11/LS cấp ngày 10/10/2002

Chứng chỉ ngành nghề số: 0911/TP/LS-CCHN cấp ngày 20/05/2002

Đoàn luật sư: 14. BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Luật B.C.M

2. Lĩnh vực hoạt động

Hoạt động trong các lĩnh vực bào chữa, tranh tụng, tư vấn, đại diện theo pháp luật  và các dịch vụ pháp lý khác.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: BÙI TRỌNG HIỂN

Địa chỉ:49 Ngô Quyền, P.11, Q.5, TP.HCM

Điện thoại:(84 - 08) 38.552.548 ; (84 - 08) 35.010.948

Email:luatsuhien@yahoo.com