Đặng Xuân Nhì

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: ĐẶNG XUÂN NHÌ

Điện thoại:0650-837767

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 14. BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức: ĐẶNG XUÂN NHÌ

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Sở hữu Trí tuệ - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:ĐẶNG XUÂN NHÌ

Địa chỉ:8 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, Phường Phú Thọ, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại:0650-837767

Email:luatsudongnama@yahoo.com