Đặng Thanh Quang

Mục lục

1. Giới thiệu

Thông tin luật sư:

Tên luật sư: ĐẶNG THANH QUANG

Điện thoại:0650-827725

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 14. BÌNH DƯƠNG

Tên tổ chức: ĐẶNG THANH QUANG

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Xuất Nhập khẩu - Dân sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:ĐẶNG THANH QUANG

Địa chỉ:4/1 ĐINH BỘ LĨNH, Phường Phú Cường, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại:0650-827725

Email:luatsudongnama@yahoo.com