Đinh Đức Trung

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đinh Đức Trung

Điện thoại: (84-33) 3618778- (84-91) 7888288- (84-96) 8126918

Thẻ luật sư: 4306

Chứng chỉ ngành nghề số: 6290

Đoàn luật sư: Quảng Ninh

Tên tổ chức: Hãng luật Trường An Hưng ( An Hưng Eternal law firm)

2. Lĩnh vực hoạt động

Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự.

Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tư vấn pháp luật.

Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật.

Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Website: httt://www.luattruonganhung.com

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Đinh Đức Trung

Địa chỉ: Số 168, Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, Hạ Long, Quảng Ninh/ Website: http://www.luattruonganhung.com

Điện thoại: (84-33) 3618778- (84-91) 7888288- (84-96) 8126918

Email: ductrunglawyer@yahoo.com