Dương Mạnh Cường

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Dương Mạnh Cường

Điện thoại: 033.3611859; 0982230228

Thẻ luật sư: 5634

Chứng chỉ ngành nghề số: 4854

Đoàn luật sư: Quảng Ninh

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Hưng Ninh

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Dương Mạnh Cường

Địa chỉ: Số 425 Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3611859; 0982230228

Email: luatsuhungninh@gmail.com