Đỗ Minh Trúc

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: ĐỖ MINH TRÚC

Điện thoại:090-8260006

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 16. BÌNH THUẬN

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ PHAN THIẾT

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Lao Động - Hợp đồng - Xuất Nhập khẩu - Doanh nghiệp - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:ĐỖ MINH TRÚC

Địa chỉ:44 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận

Điện thoại:090-8260006

Email:luatsudongnama@yahoo.com