Đặng Huỳnh Quốc

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đặng Huỳnh Quốc

Điện thoại: 0913 146 322

Thẻ luật sư: 12/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 1873/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 17. CÀ MAU

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH QUỐC

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

- Tư vấn pháp luật.

- Soạn thảo văn bản, các loại hợp đồng...

- Các dịch vụ pháp lý khác.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đặng Huỳnh Quốc

Địa chỉ:12 Nguyễn Công Trứ, phường 8, TP. Cà mau

Điện thoại: 0913 146 322

Email:sang@luatsong.com