Phạm Thị Ngọc Yến

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: PHẠM THỊ NGỌC YẾN

Điện thoại:0918 733 627; 0780 3 88 88 99

Thẻ luật sư: 29/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 4134/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 17. CÀ MAU

Tên tổ chức: CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SỐNG

2. Lĩnh vực hoạt động

*      Tranh tụng bào chữa, bảo vệ quyền lợi.

*      Tư vấn pháp luật, Tư vấn đầu tư,

*      Tư vấn doanh nghiệp gồm: tư vấn lựa chọn hình thức doanh nghiệp, điều kiện ngành nghề kinh doanh, thủ tục thành lập doanh nghiệp, Tư vấn hoạt động của của doanh nghiệp, dịch vụ văn phòng, thảo công văn, hợp đồng cho doanh nghiệp. Thẩm định tính pháp lý doanh nghiệp, thủ tục mua bán cổ phần, mua bán doanh nghiệp, thành lập chi nhánh, văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh.

*      Thủ tục nhà đất, Bất động sản: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

*      Đại diện theo uỷ quyền thực hiện công việc liên quan đến pháp luật, tư vấn thu hồi, xử lý nợ.

*      Thủ tục xuất nhập cảnh, kết hôn, ly hôn có yếu tố nước ngoài.

*      Soạn thảo văn bản, lập di chúc, khai nhận di sản…

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:PHẠM THỊ NGỌC YẾN

Địa chỉ:90 Trần Hưng Đạo, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau

Điện thoại:0918 733 627; 0780 3 88 88 99

Email:yen@luatsong.com