Mỏ Đông Bắc

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Mỏ Đông Bắc

Điện thoại: 033-860804

Đoàn luật sư: Quảng Ninh

Tên tổ chức: Mỏ Đông Bắc

2. Lĩnh vực hoạt động

Xuất Nhập khẩu - Kế toán và Thuế - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Tên luật sư: Mỏ Đông Bắc

Địa chỉ: 577 TRẦN PHÚ, Phường Cẩm Trung, Thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh

Điện thoại: 033-860804

Email: luatsudongnama@yahoo.com