Hồ Ngọc Hùng

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: HỒ NGỌC HÙNG

Điện thoại:0500 3844 936

Thẻ luật sư: 729/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 40.01.0007/TP/ĐKHĐ

Đoàn luật sư: 19. ĐĂK LĂK

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: HỒ NGỌC HÙNG

Địa chỉ:I10 Trần Khánh Dư, tp. Buôn Ma Thuột, Đak Lak

Điện thoại:0500 3844 936

Email:vanphongluatsuhongochung@gmail.com