Vũ Trọng Tâm

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vũ Trọng Tâm

Điện thoại:05003.843.339 - 0923.425.425

Thẻ luật sư: 5564/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6954/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 19. ĐĂK LĂK

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Hồng Đức, 23/6 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

2. Lĩnh vực hoạt động

Bào chữa, bảo vệ quyền lợi tổ chức, cá nhân trong các vụ án;

Đại diện theo uỷ quyền cho cá nhân, cơ quan, tổ chức để thực hiện tham gia tố tụng tại tòa án và các cơ quan thẩm quyền

Tư vấn pháp luật.

Cung cấp các thông tin, văn bản pháp luật mới nhất.

Hợp pháp hóa nhà đất.

Tư vấn phân chia di sản thừa kế, soạn thỏa di chúc…

Tư vấn doanh nghiệp thành lập, sáp nhập, giải thể, phá sản: doanh nghiệp, chi nhánh, VP đại diện....

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Vũ Trọng Tâm

Địa chỉ:23/6 Giải Phóng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại:05003.843.339 - 0923.425.425

Email:traitimkhonghoada@yahoo.com