Hàng Minh Khang

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Hàng Minh Khang

Điện thoại: 01267751765

Thẻ luật sư: 5685/GCN-Bộ Tư Pháp

Chứng chỉ ngành nghề số: 7685/TP/LS-CNHN do Bộ Tư pháp cấp

Đoàn luật sư: Sóc Trăng

Tên tổ chức: Đoàn Luật sư Thành Phố Sóc Trăng

2. Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn tư pháp luật hành chính;

Tư vấn luật hôn nhân gia đình ;

Tư vấn luật hành chính , tiền tệ , dân sự.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Hàng Minh Khang

Địa chỉ: Ấp Thọ Hòa Đông B, Phú Tâm , Châu Thành , Sóc Trăng

Điện thoại: 01267751765

Email: van_khang781@yahoo.com.vn