Phạm Văn Tình.

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Văn Tình.

Điện thoại: 0933 198 981. ( 84 - 066) 3 926 579.

Đoàn luật sư: Tây Ninh

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Văn Tình

Địa chỉ: 199, đường 30/4 khu phố 1, phường 1, Thị Xã Tây Ninh, Tây Ninh

Điện thoại: 0933 198 981. ( 84 - 066) 3 926 579.

Email: tinhpham07@yahoo.com