Chu Đức Lưu

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư:ChuĐức Lưu

Điện thoại:05003.956271 DĐ: 0913433869

Thẻ luật sư: 01/LS cấp ngày 09/8/2002

Chứng chỉ ngành nghề số: 0890/TP/LS/CCHN cấp ngày 20/5/2002

Đoàn luật sư: 19. ĐĂK LĂK

Tên tổ chức: Văn phòng Luật sư Đức Lưu

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:ChuĐức Lưu

Địa chỉ:số 40 Cao Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại:05003.956271 DĐ: 0913433869

Email:luu.chuc@yahoo.com.vn