Chung Việt

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Chung Việt

Điện thoại: 066-815504

Đoàn luật sư: Tây Ninh

Tên tổ chức: Chung Việt

2. Lĩnh vực hoạt động

Hợp đồng - Kế toán và Thuế - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Chung Việt

Địa chỉ:11/3 KP3, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tây Nin

Điện thoại: 066-815504

Email: luatsudongnama@yahoo.com