Vũ Anh Tuấn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vũ Anh Tấn

Điện thoại:0914007877

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 22. ĐỒNG NAI

Tên tổ chức: Công ty Luật Việt Phát

2. Lĩnh vực hoạt động

- Tư vấn pháp luật về đất đai, hình sự, dân sự, hợp đồng, hôn nhân gia đình;

- Tham gia tố tụng, biện hộ, bảo vệ quyền lợi cho người bị xử lý hình sự, cho người đang có tranh chấp dân sự, lao động, hôn hân gia đình;

- Tư vấn, trợ giúp pháp luật cho công ty (tổ chức);

- Tư vấn, trợ giúp pháp luật miễn phí cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Vũ Anh Tấn

Địa chỉ:Nguyễn Ái Quốc, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại:0914007877

Email:tanlawyer@gmail.com