Đặng Thanh Bình

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đặng Thanh Bình

Điện thoại: Tel: 061.8823018 - DĐ: 0918146248

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 22. ĐỒNG NAI

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẶNG THANH BÌNH

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đặng Thanh Bình

Địa chỉ: 2 Đồng Khởi, Kp3, phường Tân Hiệp, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: Tel: 061.8823018 - DĐ: 0918146248

Email:vpls_dangbinh@yahoo.com.vn