Đinh Quốc Dũng

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đinh Quốc Dũng

Điện thoại:0913663775 061.3898843

Thẻ luật sư: Số 42/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: Số 2527/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 22. ĐỒNG NAI

Tên tổ chức: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐINH QUỐC DŨNG

2. Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn và tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Đinh Quốc Dũng

Địa chỉ:93/81/22 Đồng Khởi, Kp8, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:0913663775 061.3898843

Email:luatsutuvan@yahoo.com

4. Thông tin liên hệ

Luật sư: Đinh Quốc Dũng

Địa chỉ:93/81/22 Đồng Khởi, Kp8, phường Tân Phong, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại:0913663775 061.3898843

Email:luatsutuvan@yahoo.com