Bùi Nhật Thuấn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Bùi Nhật Thuấn

Điện thoại: 04-2120055

Thẻ luật sư: 117/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 0209/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: Thái Bình

Tên tổ chức: Công ty Luật Hợp danh đông Nam Á

2. Thông tin liên hệ

Luật sư: Bùi Nhật Thuấn

Địa chỉ: Số 1 Ngõ 45 đường Nguyên Hồng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại:04-2120055