Chí Công

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: CHÍ CÔNG

Điện thoại:067-868006

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 23. ĐỒNG THÁP

Tên tổ chức: CHÍ CÔNG

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Dân sự - Hình sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:CHÍ CÔNG

Địa chỉ:65 HÙNG VƯƠNG, Phường 2, Thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp

Điện thoại:067-868006

Email:luatsudongnama@yahoo.com