Phạm Văn Hoàng

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Văn Hoàng

Điện thoại: 036-640322;090-4517031

Đoàn luật sư: Thái Bình

Tên tổ chức: Hoàng Phạm và cộng sự

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Hợp đồng - Kế toán và Thuế - Doanh nghiệp - Dân sự - Hình sự - Hôn nhân, Thừa kế - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Văn Hoàng

Địa chỉ: 240 Trần Thánh Tông, Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Điện thoại: 036-640322;090-4517031

Email: luatsudongnama@yahoo.com