Chính Nghĩa

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: CHÍNH NGHĨA

Điện thoại:067-859079

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 23. ĐỒNG THÁP

Tên tổ chức: CHÍNH NGHĨA

2. Lĩnh vực hoạt động

Nhà đất - Hợp đồng - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:CHÍNH NGHĨA

Địa chỉ:189 HÙNG VƯƠNG, Phường 2, Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại:067-859079

Email:luatsudongnama@yahoo.com