Đông Đô

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đông Đô

Điện thoại:034-3515377

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 27. HÀ TÂY(HÀ NỘI)

Tên tổ chức: CTY LUẬT ĐÔNG ĐÔ

2. Lĩnh vực hoạt động

Hợp đồng - Sở hữu Trí tuệ - Dân sự

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đông Đô

Địa chỉ:6 LÊ LỢI, TX.HÀ ĐÔNG, HÀ TÂY, , , Hà Tây

Điện thoại:034-3515377

Email:luatsudongnama@yahoo.com