Hoàng Minh

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Hoàng Minh

Điện thoại:04-9743442

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 27. HÀ TÂY(HÀ NỘI)

Tên tổ chức: CTY LUẬT HOÀNG MINH

2. Lĩnh vực hoạt động

Xuất Nhập khẩu - Kế toán và Thuế - Sở hữu Trí tuệ

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Hoàng Minh

Địa chỉ:P202, số 111 Mai Hắc Đế - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, , , TP. Hà Nội

Điện thoại:04-9743442

Email:luatsudongnama@yahoo.com