Vũ Văn Biên

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Vũ Văn Biên

Điện thoại:0904.223.779

Thẻ luật sư: 2084/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 6081/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 29. HẢI DƯƠNG

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư An Phước

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Vũ Văn Biên

Địa chỉ:Tầng 3, số nhà 14, ngõ 376 đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:0904.223.779

Email:luatsubien@gmail.com