Đinh Ngọc Phán

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Đinh Ngọc Phán

Điện thoại:0983250870

Thẻ luật sư: 2094/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 5408/TP/LS-CCHN

Đoàn luật sư: 29. HẢI DƯƠNG

Tên tổ chức: Văn phòng luật sư Tâm Đức Phúc

2. Lĩnh vực hoạt động

Tư vấn pháp luật; Bào chữa; đại diện theo uỷ quyền, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ việc:

Dân sự, Hình sự, Kinh tế, Thương mại, Lao động, Hành chính, Hôn nhân và gia đình, Đất đai, Thừa kế, Sở hữu trí tuệ.

Tư vấn và thực hiện các dịch vụ:

- Thành lập doanh nghiệp; Thay đổi ĐKKD, chia tách, sát nhập, mua bán doanh nghiệp; Các công việc liên quan đến Dự án, Quản trị doanh nghiệp.

- Soạn thảo hợp đồng, đơn từ, di chúc, xác nhận và lưu giữ giấy tờ có giá trị.

- Việc làm, nhà đất, xây dựng, tài nguyên & môi trường, tín dụng.

- Giám định "ADN" và giấy tờ có giá trị hoặc chữ viết nghi giả mạo; Dịch vụ điều tra, thu thập, cung cấp thông tin về doanh nghiệp đối tác, gia đình, xã hội ...vv.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:Đinh Ngọc Phán

Địa chỉ:Số 30, đường Lạc Long Quân, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại:0983250870

Email:luatsu.com@gmail.com