Phạm Chí Công

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Phạm Chí Công

Điện thoại:(84 - 04) 5641441

Thẻ luật sư: 31/LS, Do Đoàn Luật sư Hải Dương cấp ngày 22/02/2007,

Chứng chỉ ngành nghề số: 3268/TP/LS-CCHN do Bộ Tư Pháp, Cấp ngày 08/02/2007.

Đoàn luật sư: 29. HẢI DƯƠNG

Tên tổ chức: Công ty Luật Khai Phong KPLEGALS

2. Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực Pháp luật Đầu tư, Doanh nghiệp, Thuế, Tài chính, Chứng khoán, Ngân hàng, Hạ tầng, Bất động sản và Luật sư Kinh doanh.

3. Thông tin liên hệ

Luật sư: Phạm Chí Công

Địa chỉ:Phòng 407, Tòa Nhà 319 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:(84 - 04) 5641441

Email:kplawyers@gmail.com