Bùi Đình Sơn

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: Bùi Đình Sơn

Điện thoại:0915.24.24.56 - 03213.66.86.86 - 0321.22.11.555

Thẻ luật sư: 3823/LS

Chứng chỉ ngành nghề số: 3930/TP/LS-CCHN ngày 16/7/2007

Đoàn luật sư: 31. HƯNG YÊN

Tên tổ chức: văn phòng luật sư Phúc Sơn

2. Thông tin liên hệ

Luật sư:Bùi Đình Sơn

Địa chỉ:số nhà 35, Nam Thành, Quang Trung, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại:0915.24.24.56 - 03213.66.86.86 - 0321.22.11.555

Email:phucsonls@yahoo.com