Phạm Văn Cần

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: PHẠM VĂN CẦN

Điện thoại:077-3879209

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 32. KIÊN GIANG

Tên tổ chức: PHẠM VĂN CẦN

2. Lĩnh vực hoạt động

Sở hữu Trí tuệ - Hình sự - Lĩnh vực khác

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:PHẠM VĂN CẦN

Địa chỉ:50 HÙNG VƯƠNG, , Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại:077-3879209

Email:luatsudongnama@yahoo.com