Bùi Điệp

Mục lục

1. Giới thiệu

Tên luật sư: BÙI ĐIỆP

Điện thoại:077-3877638

Thẻ luật sư:

Chứng chỉ ngành nghề số:

Đoàn luật sư: 32. KIÊN GIANG

Tên tổ chức: BÙI ĐIỆP

2. Lĩnh vực hoạt động

Lao Động - Hợp đồng - Hôn nhân, Thừa kế

3. Thông tin liên hệ

Luật sư:BÙI ĐIỆP

Địa chỉ:35 HÙNG VƯƠNG, , Thị xã Rạch Giá, Kiên Giang

Điện thoại:077-3877638

Email:luatsudongnama@yahoo.com